Rasy

Svět Černoboru obývají rozličné rasy specifické svou kulturou, zvyky a tradicemi. Ty se pak odrážejí v jejich rozličných schopnostech a dovednostech. Následující řádky poskytují jen ten nejzákladnější popis nejčastějších ras, které je možné ve světě potkat. Pro více informací použijte odkazy v nadpisech.

Lidé

Tato pozoruhodná rasa je nejmladší ze všech. Právě jejich nevelkému stáří připisují mnozí učenci původ jejich odhodlanosti, píli a energii, se kterou si podmaňují okolní svět. Jejich věže nejsou tak vysoké a kamenné zdi nejsou tak pevné jako zdi trpaslíků, jejich rychlost a moudrost není taková jako rychlost a moudrost elfů, ale s nekonečným úsilím pracují, a to je učinilo přizpůsobivými.

Lidé jsou nekonečně vynalézaví, pokud jde o možnost zisku nebo ulehčení vlastní práce. Pro svou víru ve vlastní pokrok, která jim umožňuje dosahovat rychlých úspěchů, jsou často hanobeni jinými za pramalou úctu k okolnímu světu a nedostatek morálních hodnot.

Trpaslíci

Trpaslíci jsou houževnatý národ, který si za svůj domov vyvolil skalisté hory a kamenná pohoří. Jsou tajnůstkářští a nedůvěřiví, pomalu přijímají vše nové a jen opatrně otevírají svá pevná sídla okolnímu světu. Milují kámen a veškeré kovy, v jejichž zpracování dosáhli nejvyššího mistrovství. Neradi připouštějí, že byli v něčem překonáni.

Pomalu přijímají cizince a odlišné kultury, ale ve svém nitru jsou bodří a přátelští, jejich přátelství je pevné, přestože se těžko získává. Pokud se však rozhněvají, povstanou jako jeden a jen málokdo dokáže zůstat pevný před jejich hněvem. Nenávidí všechna nečistá stvoření a netvory - ti jsou jejich nepřítelem již od počátku věků.

Trpasličí společnost je silně řízena tradicí a velice širokou rodovou základnou. Každý trpaslík náleží k nějakému klanu. A věřte, že není větší ostudy pro trpaslíka nežli přijít o svůj klan – stát se odpadlíkem.

Elfové

Divocí a nespoutaní elfové jsou nejstarší rasu obývající náš svět. Elfové jsou hlavně známí svým odporem k autoritě a jakémukoliv tradičnímu uspořádání. Většina z nich tak žije samotářským a potulným životem lovců a stopařů. Jen nemnozí zakládají pevná společenství.

Elfové jsou oproti ostatním rasám relativně dlouhověcí (dožívají se i několika stovek let), ale jejich nesmlouvavá povaha a neschopnost žít ve společenství jejich život často utne dříve než by bylo potřeba. Ostatní národy je často považují za tajemné, což může být dáno jejich nepřístupností. Na rozdíl od trpaslíků, ale nemají problém se rychle s kýmkoliv spřátelit, ovšem na druhou stranu nemají ani potíže s tím svého nejlepšího přítele zradit, pokud dojdou k závěru, že to bude lepší.