Jména

Trpasličí jména

Trpaslíci jsou velice hrdí na své předky a odvozují svůj původ od prastarých rodů a tak se v jejich jméně objevuje i jméno rodiče s příponou -s-son, -s-dottir (u žen) a jméno onoho rodu. Viz následující model: vlastní jméno, jméno klanu, jméno rodiče.

Bjorn Nirdain Frekkesson (Bjorn z klanu Nirdainova, syn Frekkeho), Skali Nirdain Ingasdottir (Skali z klanu Nirdainova, dcera Ingy)

Je možno při neoficiálním jednání vynechávat jméno rodové, nazvat však trpaslíka pouze jménem vlastním je vyhrazeno pouze jeho velice dobrým přátelům a bude jinak často chápáno jako urážka. bude existovat seznam jmen pro inspiraci, seznam rodů viz dokument trpaslíci (+ povolená jména rodů pro hráče)

Seznam jmen pro trpaslíky (i trpaslice) pro inspiraci:

Arn, Axel, Aldred, Aarun, Adalbjorg, Asa, Agneta, Braga, Borin, Bjorn, Bjarna, Baldur, Dagmer, Drafur, Erik, Erikur, Erika, Forn, Frekke, Frigga, Gorm, Gerda, Gunnar, Gorin, Gorlag, Gudrun, Gildur, Halfdan, Harald, Hagard, Hjalmar, Haakon, Hrolo, Harleif, Horrik, Hara, Hilda, Hildar, Isorn, Inga, Ingmar, Ivar, Ingvar, Jorn, Knut, Kettil, Leif, Lars, Njord, Njal, Njala, Osrik, Olaf, Olafur, Ragnar, Rolo, Rangwald, Rammling, Rovar, Ronja, Sorin, Sigurd, Sigorn, Skarn, Skali, Snori, Siggi, Tyndal, Thorm, Torwald, Uler, Ulf, Ulfred, Ulrik, Ulrika


Elfská jména

Elfové, jako ostatní, dostanou klasické jméno při narození, avšak později si zvolí své jméno, které je popisem jejich činů či dovedností. Elfská jména se tak v průběhu jejich života poměrně často mění nebo kumulují. Není neobvyklé, že si elf říká v různých situacích a společenstvích různými jmény.

Ukázka tvorby jména “Čtyři zabil”:

  • zabít: mac-
  • čtyři: canta

Dohromady to nepůsobí příliš zvučně. Hledám alternativu:

  • zemřít: fir

Mohu pojmenovat elfa “Cantafir” (čti Kantafir), což doslova znamená “čtyři zemřít”. Pokud chci říci “čtyři zemřeli”, přidám příponu -ner, tedy Cantafirner. Toto jméno je ale příliš dlouhé a tak zůstanu u původní varianty, která se mi líbí víc.

<p>

Ukázka tvorby jména “Krásný květ”

  • krása: vanessë

  • krásný: írima, linda, vanima, vanya
  • květ: lossë, lótë

Hledám slovní spojení, které se mi bude líbit. Např. Vanelossë, Vanilossë, Vanelotë, Vanilotë případně mohu vyžít jen kořenů slova: Lotvan (což zrovna v tomto případě zvučně nezní).

Zcela určitě mohu použít i jedno slovo, jako jméno, např. “Rávë”, tedy “Hřmění”

Pro překlad elfských jmen lze využít tyto slovníky: