Trpaslíci

Trpaslík

Trpaslíci jsou houževnatý národ, který si za svůj domov vyvolil skalisté hory a kamenná pohoří. Jsou tajnůstkářští a nedůvěřiví, pomalu přijímají vše nové a jen opatrně otevírají svá pevná sídla okolnímu světu. Milují kámen a veškeré kovy, v jejichž zpracování dosáhli nejvyššího mistrovství. Jejich řemeslo se však neomezuje jen na nerostné materiály a lze mezi nimi najít mnoho zdatných řezbářů, truhlářů či brašnářů, sedlářů a kožišníků. Neradi připouštějí, že byli v něčem překonáni.

Pomalu přijímají cizince a odlišné kultury, ale ve svém nitru jsou bodří a přátelští, jejich přátelství je pevné, přestože se těžko získává. Pokud se však rozhněvají, povstanou jako jeden a jen málokdo dokáže zůstat pevný před jejich hněvem.

Trpasličí bájesloví popisuje třináct trpasličích klanů, stvořených Tharandinem po jeho velkém boji s Otcem Draků - Kherlothem. Od počátku byla těmto klanům vložena na bedra ochrana světa před zlými a nečistými stvořeními. Ač tato tradice časem ochladla, snad i díky tomu, že svět již obývá takových stvoření mnohem méně, řada trapslíků a jejich klanů je jí stále věrná a plní svou povinnost kdykoliv se jim donese slovo o nečisté bestii sužující dobré obyvatele světa.

V dnešních dobách lze potkat mnoho trpaslíků, jejichž předkové opustili horská sídla svých klanů a vydali se do světa. V některých městech lidí tak žije již několikátá generace trpaslíků. Ti se stále hlásí ke své tradici, klanu a rodu a sdružují se ve skupinách podle této své příslušnosti. Trpasličí komunita ve městě obvykle značí prosperitu a kvalitní práci, plynoucí zejména z trpasličího řemeslného umu.

Trpaslíci dokážou být velmi svéráznými tvory, což často vyvolává rozkoly jak mezi jimi samotnými, tak mezi nimi a ostatními rasami. A protože trpasličí pamět je dlouhá a často překlenuje generace, mohou se některé spory táhnout i staletí. Trpaslíci jsou ale také mistry v odkládání řešení sporů na později, vyžaduje-li si to situace. Existuje-li společný nepřítel, jsou ochotni na svůj spor zapomenout a spojit síly s tím, kdo jim je jindy sokem. Vědí totiž, že k tomuto sporu se pak mohou kdykoliv vrátit až pomine větší nebezpečí. Z toho plyne velká schopnost trpaslíků sjednotit se a bojovat za společný cíl.

Trpaslíci většinou nevěří všemu co slyší a každému koho jen tak potkají. Nejsou podezřívaví, spíše nedůvěřiví a preferují důkazy před sliby. Získat si trpasličí důvěru je těžké, ale o to pevnější je pak vzniklé pouto. A také o to nebezpečnější je zrada této důvěry. Trpasličí nedůvěřivost však neznamená, že nejsou přátelští, spíše naopak. Rádi slaví a rádi se baví. Jsou ale opatrní, jednají-li s cizinci.

Trpaslíci se také rádi chvástají a zveličují své činy. Mezi trpaslíky jde o oblíbenou zábavu, kdy si společnost vypráví příběhy o svých dobrodružstvích a soutěží v tom, čí příběh bude lepší, výpravnější, dobrodružnější a skvělejší. Všichni však tato vyprávění berou jako hru řečnických dovedností a vědí, že velká část příběhů je smyšlená.

Klany trpaslíků

Trpaslíci žijí v klanových společenstvích, dále rozdělených na jednotlivé rodové linie. Klany zakládají svou historii na bájesloví, podle kterého stvořil Tharandin trpaslíky z úlomků svého kladiva, které se roztříštilo při jeho boji s Kherlothem, Otcem Draků. Mezi nimi bylo třináct stvořených z těch nějvětších úlomků a ti se stali prvními trpasličími vůdci a jejich jména se stala jmény klanů jejich následovníků.