Trpasličí klany

Trpaslíci žijí v klanových společenstvích, dále rozdělených na jednotlivé rodové linie. Klany zakládají svou historii na bájesloví, podle kterého stvořil Tharandin trpaslíky z úlomků svého kladiva, které se roztříštilo při jeho boji s Kherlothem, Otcem Draků. Mezi nimi bylo třináct stvořených z těch nějvětších úlomků a ti se stali prvními trpasličími vůdci a jejich jména se stala jmény klanů jejich následovníků.

Těmito třinácti vůdci byli (a třináct klanů je po nich pojmenováno):
Ragnewar, Thorgar, Gotrambur, Fenrenbard, Harandin, Nirdain, Algendric, Skellendar, Kharhard, Bregendir, Darandhur, Eransil, Orbaras

Některé z nich jsou již dávno ztracené a zapomenuté, jediné co zbylo je jméno a zkazky o jejich činech. Jiné se straní světa lidí a zůstávají hluboko v horách a vedou války skryté lidskému oku se hrůzostrašnými nepřáteli z počátku věků. Další byly více otevřené novým myšlenkám a poznání a vmísily se do lidských sídlišť a příbytků. Klanová tradice však i u těchto trpaslíků přetrvává a rodová linie je jednou z věcí, na kterou je každý trpaslík nejpyšnější.

V průběhu věků pochopitelně vznikly mezi některými klany spory a díky dlouhé trpasličí paměti se některé z nich stále udržují živé a vyvolávají tak čas od času menší či větší hádky či dokonce šarvátky. Trpaslíci však mají obvykle dostatek sebekontroly, aby tyto skončili u první prolité kapky krve, která je dostatečnou potupou pro poraženou stranu. Navíc jsou trpaslíci známí tím, že se dokáží přes všechny své neshody semknout proti společnému nepříteli.

Nemalý význam hraje v trpasličím bájesloví “třináctý” klan, klan Orbaras. Ten se provinil tím nejtěžším zločinem - vraždou jiného trpaslíka. Třináctý klan je považovaný za nejvetší zrádce v trpasličí historii a číslo 13 je v trpasličí tradici prokletým a nešťastným.

Nad vůdci klanů stojí v trpasličí hierarchii pouze Velkokrál. Tento titul pozbyl v současné době svého významu, především díky tomu, že klany nemají společný problém, společného nepřítele a jejich vzájemné spory, které by měl Velkokrál rozsoudit, nejsou natolik závažné. Volání Velkokrále do zbraně by ale uposlechl snad každý trpaslík, nechtěl-li by být zatracen všemi svými bratry.

Klan Skellendar

Skellendar

Klan Skellendar je mezi trpaslíky jedinečný tím, že jako jeden z mála postavil lodě a vydal se na širé moře. Narozdíl od svých bratří z klanu Eransil ale nepomýšlel tolik na vzdálené obzory a usídlil se na různých ostrovech a souostrovích při pobřežích. Největší z jejich držav se stalo souostroví Skyberenn. Během let se stali Skellendarovi potomci zkušenými námořníky. Před několika generacemi však klan Skellendar stihla nákaza, která klan téměř vyhubila. Zbytky klanu se stáhly na Skyberenn a postupně se z hrdých trapslíků stali obávaní piráti a nájezdníci. Díky tomu je klan Skellendar mezi ostatními trpaslíky velmi nepopulární a proklínaný.

Klan Kharhard

Kharhard

Všichni trpaslíci jsou zdatnými řemeslníky a pod jejich rukama vznikají úžasné věci ať jsou z jakéhokoliv klanu. Avšak Kharhard a jeho potomci dosáhli skutečného mistrovství ve stavitelském řemesle. I lidští králové, jinak obvykle nevnímaví k trpasličím jménům, znají tento klan a zaplatí dobrý peníz architektům a stavitelům, kteří se k němu hlásí. Kharhardší staví svá díla s něuvěřitelnou trpělivostí a přesností a každičký kámen či cihla dokonale zapadají na své místo. Nelehká, fyzicky náročná práce zocelila Kharhardské. Ti díky tomu nejenom obvykle převyšují ostatní trpaslíky o dobré půl stopy, ale také jsou proslulí svou neskutečnou výdrží i silou.

Klan Gotrambur

Gotrambur

Klan Gotrambur již dlouhé roky žije pospolu s lidmi v jejich velkých městech. Téměř všichni příslušníci klanu již opustili nehostinné hory, které si původně vybrali za svůj domov. Zůstali však věrní své tradici zabíječů nestvůr a v jejich komunitách se stále cvičí zdatní bojovníci, jejichž služeb města ráda využijí v případech, kdy se magie vymkne kontrole. Mistři řemesla jsou obvykle nazývají kouzlolamové a bývají postrachem čarodějů a zaříkávačů, kteří ohrožují svými silami ostatní obyvatelstvo - neboť takové považují potomci Gotramburovi za největší nestvůry.