Říše

Říše je pojmenování používané pro mocné soustátí, které se rozkládalo od Západního pobřeží hluboko do vnitrozemí kontinentu. Jen málo národů dokázalo čelit snahám Říše o další rozmach - mezi nimi spojená knížectví Poljany na severozápadě a národy ze stepí na severovýchodě východě. Říše v dobách své největší slávy znamela civilizaci a pokrok. Dodnes, téměř století po pádu slavné Říše je říšský letopočet používaný téměř ve všech zemích na západě.

Velikost Říše ale byla nakonec i příčinou jejího skonu. Mocenské spory, politické intriky a neobratnost rozbujelého úřednického aparátu vyvolaly řadu rebélií a separatistická hnutí začala slavit větší i menší úspěchy. Ty dodaly odvahu dalším provinciím toužícím po samostatnosti. Císařské síly byly už v tu dobu natolik rozdrobené, že tyto snahy nebyly nadále schopny omezovat. Odkaz Říše dnes udržuje již jen několik původně východních provincií, jejichž moc se ale nemůže srovnávat s původní mocí velkého soustátí.