Meerval

Meerval

Meerval je poněkud zvláštní státní uskupení, které po pádu Císařství vzniklo na pomezí Langardie a Vrangenu. Tvoří jej šest provincií, jež vznikly z původních vévodství a hrabství Císařské říše. V jednotlivých provinciích panuje hlava rodu, povětšinou titulován vévoda nebo hrabě. Zvláštnost Meervalu tvkí v tom, že nejvyšší titul - protektor, není dědičný, ale volitelný. Protektor se volí na zvláštním koncilu, na kterém se schází vyšší šlechta, zástupci cechů a církve. Tento protektor vládne až do své smrti, případně do své abdikace. Posledním protektorem byl Rutger van Aaechen, který poměrně nedávno zemřel. Čerstvě zvolený protektor, Alaric van Weilanden, byl zvolen v září roku 1212.

Celý Meerval stojí v údolí plném řek, obklopen pohořími, pod nimiž se nacházejí naleziště drahých kovů. Je zde velmi rozšířený říční rybolov. A díky dobré poloze a splavným řekám zde především kvete obchod. Hlavní městem Meervalu je říční přístav Grothaven. K dalším významným městům patří hlavní města jednotlivách provicníí: Schemering, Gelach, Brandewijn, Bekerschleu, Roodlijn a Bruinval.

V poměrně nedávných dobách bylo vévodství Bruinvalské obětí politické machinace, území si rozdělili jeho sousedé a v té době nezletilý vévoda Eremir van den Bruin byl lstí zbaven svého titulu, pozemků i práv. Později se ukázalo, že celá aféra byla zinscenovaná, Eremirovi bylo navráceno všechno zpět a nyní se jedná o odškodnění, neboť původní účastníci převratu jsou již po smrti a situaci řeší jejich potomci.